Sıkça Sorulan Sorular

Bu konuyla ilgili yaşadığınız şehirdeki sivil toplum kuruluşları (STK) ya da Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden (AFAD) bilgi alabilirsiniz. ''AFAD Gönüllüsü'' olabilirsiniz. AFAD İl Müdürlüğü'nden ya da STK'dan eğitim alabilirsiniz.

Bulunduğunuz şehirdeki Sağlık İl Müdürlüğü'nden, Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu'ndan ya da Bakanlık nezdinde yetkilendirilen özel kurum ve kuruluşlardan alabilirsiniz.

İlkyardım Sertifikası 3 yıl süre ile geçerlidir.

Bulunduğunuz yerde güvenli olarak gördüğünüz noktalarda uygun pozisyonda depremin bitmesini beklemelisiniz.